One Tribe

Egy törzs

átalakulások táncai

5Ritmus műhely Irene Hernández Sánchez és Fejér Péter vezetésével

Verőce, 2020. július 8-12.


Átalakulások

Az éj hajnalba fordul,
a hajnal világos nappallá robban,
a rügy virággá nyílik,
a virág édes gyümölccsé érik,
a fagyott talaj puha földdé enyhül,
a magból élet nő,
a magány kapcsolódássá olvad,
a félelem megszüli a bátorságot,
a felhők feloldódnak nagy tágas térré,
melyet betölt a napfény, a madarak röpte,
kirobbanó lelkesedés, energia, szeretet.

Minden mozgásban van bennünk és körülöttünk. A látszólagosan állandó univerzum valójában állandó átalakulásokban van. Bárki megpróbálja megállítani az átalakulásait, az végső soron elvágja magát az univerzum életerejétől.

A tánc egyszerű és mélyenható mód arra, hogy emlékeztessük magunkat ezekre az állandó átalakulásokra. A tánc segít felismernünk, hogy nem valakik vagyunk, hanem mozgásban lévő folyók. A tánc segít eligazodnunk a sodrásban. A tánc segít, hogy az átalakulásainkban kapcsolódni tudjunk mások átalakulásaihoz.

A műhelyre mindenkit szeretettel várunk, nincs szükség semmilyen képzettségre vagy tudásra. Átalakulásaink vezérfonalaként Gabrielle Roth 5Ritmus térképét használjuk.

A táncterem 10 perc sétára van az állomástól és két percre a frissen felújított szabadstrandtól. A vonat a Nyugatiból fél óra alatt ér ki.

Mikor

2020. július 8 – 12.
Szerdán 18-kor kezdünk és vasárnap kora délután végzünk.

Hol

Verőce
Géza Fejedelem Református Általános Iskola

Árak

44 000 Ft – teljes ár
34 000 Ft – korai jelentkezés ár május 31-ig 5000 Ft vissza nem téríthető előleg befizetésével

Csak szombat és vasárnap (3×3 óra foglalkozás): 22 000 Ft, vagy előjelentkezéssel május 31-ig 18 000 Ft

Részvétel a szerda esti alkalmon: 4000 Ft

Aki hozza a párját, annak a párja féláron jöhet (az aktuális jelentkezési összeghez képest).

Az előjelentkezési időszakban lehetőség van támogatott helyet igényelni, ha anyagi nehézségeid vannak. A jelentkezési lapon írd be a megjegyzés mezőbe, és felvesszük veled a kapcsolatot.

Nyelv

Kapcsolat

A tanítás angolul és magyarul történik.

Porkoláb Eszter szti24@gmail.com

Irene Hernández Sánchez hullámok és szívdobbanások szintet elvégzett 5Ritmus tanár. Body-Mind Systemic Therapy végzettséggel is rendelkezik, szociológus és humánerőforrás szakértő. Elkötelezett a csoportokkal való munka, a tánc és a rituálék felé, melyek erőteljes változáskatalizátorok. És szeret át-alakító kereteket teremteni, melyek segítenek embereknek új tudatállapotokba jutni. A világ különböző részein tanít és szervez csoportokat.

irene5ritmos.com

Péter Fejér
“A kilencvenes évek eleje óta foglalkozom csoportvezetéssel és az iskolarendszeren kívüli tanulás/tanítás különböző formáival. Pedagógiai, filozófiai és gazdasági végzettségem van, dolgoztam kutatásszervezőként, üzleti tanácsadóként, trénerként. 2011-ben szereztem akkreditációt tanárként a Gabrielle Roth által vezetett Moving Center tanárképzésén. Azóta heti rendszerességgel tartok 5Ritmus órákat Budapesten és műhelyeket vezetek különböző magyar városokban, továbbá Romániában, Szlovákiában és Ausztriában.”

dancefejer.org

Az 5Ritmus mozgásmódszert Gabrielle Roth fejlesztette ki, ösztönből, intuícióból és az emberekhez való kapcsolódásából. Ez a módszer egyszerre filozófia, életszemlélet, kifejezésmód és dinamikus mozgásmódszer, mely abban a meggyőződésben gyökerezik, hogy a pszichénk meggyógyítja önmagát ha megmozdítjuk. Egyszerű és erőteljes mozgásmeditáció, melyet bárki gyakorolhat kortól, mérettől, képességektől függetlenül. A Ritmusok Térképe “koreográfiát ad a peremen táncoláshoz” – nincsenek szokványos tánclépések, de iránymutatással szolgál a kifejezés kreativitásához. A térképek utat mutatnak önmagunk felfedezéséhez a mozgáson keresztül, amely elvisz minket a benső feltáratlan vadonunkba. A test megmozdításán keresztül felszabadítjuk az érzelmi artériáinkat a szabad áramlásra, kiürítve az elmét, fejlesztjük a pillanat érzékelésének képességét, megtapasztaljuk a természetes állapotunkat.

One Tribe

dances of transitions

waves level 5Rhythms workshops with Irene Hernández Sánchez, certified teacher (ES) and Péter Fejér, certified teacher (HU)

8-12 July 2020, Verőce, Hungary


Transitions

Night turns to dawn,
dawn explodes to bright day,
bud opens to flower,
flower ripens to sweet fruit,
frozen ground thaws to soft earth,
seed grows to life,
solitude melts to connection,
fear gives birth to courage,
clouds dissolve into wide empty space
filled with sunshine, birds flying,
outbursts of enthusiasm, energy, love.

Everything’s in movement in and around us. The seemingly consistent universe is in reality undergoing constant and neverending transitions. Whoever tries to stop the transitions that happen to them will eventually cut themselves from the life force of the universe.

Dance is a simple and profound way to remind ourselves of this constant transitioning. Dance helps us realize, that we are not something, but we are a river in motion. Dance helps us to navigate the currents of this river. Dance helps us to connect our transitions with other people in transition.

The workshop is open to everybody, no special skills or knowledge is necessary. We’ll use Gabrielle Roth’s 5Rhythms map as a guide through transitions.

When

8-12 July 2020             The workshop starts on Wednesday at 6 PM  and finishes on Sunday 2 PM

Where

Sports hall in Verőce, Hungary
Verőce, Garam u. 8.

Travel from Budapest: there’s regular train service from Nyugati Railway Station (takes half an hour)
With airline: 1,5 hours by public transport form Budapest Airport
With train: 2,5 hours from Bratislava (one change) or travel to Budapest and go to Nyugati station by local transport

The venue is 10 minutes walk from the train station and very close to the new beach.
The village by train is 2,5 hours from Bratislava and 4 hours from Vienna and 1,5 hours from Budapest airport.

Prices

Full price: €190
Early booking price until 31 May: €150 (with €20 non-refundable deposit)

Only Saturday and Sunday (3×3 hours): €100 (early: €80)
Only Wednesday evening: €12

If your life partner applies he/she is entitled to a 50% discount.
Special price for participants from Romania, Serbia, Slovakia: €135 (early booking: €105)

During the early booking period you have the opportunity to apply for a scholarship if you have financial difficulties. Please let us know if you are interested and we’ll send you the details.

Contact

Eszter Porkoláb szti24@gmail.com

Teaching will be in English, with Hungarian translation.

Booking form

Irene Hernández Sánchez is certified as an international Waves and Heartbeat level Teacher of Gabrielle Roth’s 5Rhythms® moving meditation practice. She is also a Body-Mind Systemic Therapist (with accredited training in Systemic Family Therapy and Grief Process Work), Sociologist and Master in Human Resources.
She is passionate about groups, dance and rituals as potent tools for change and loves to create trans-formative containers which take people to experience new states of consciousness. She produces and teaches in different corners of the world.

irene5ritmos.com

Péter Fejér started leading groups and using non-formal teaching methods in the early 90’. He has degrees in pedagogy, philosophy and economics. He worked as a research administrator, business consultant, and trainer. He received accreditation to teach the 5Rhythms from Gabrielle Roth in 2011.
He offers weekly classes in Budapest, workshops in several cities in Hungary, Romania, Slovakia and Austria. He is member of the 5RTA and the ICMTA international teacher organizations.

dancefejer.org

Movement method 5Rhythms® was organically developed by Gabrielle Roth, out of instinct, intuition and interconnections with human beings. It is a philosophy, a perspective of life, an art of expression and a dynamic movement practice, rooted in the principle that our own psyche heals itself if we move it. Powerful and simple movement meditation that anyone can practice regardless of age, size, ability or physical limitations.

Map of the Rhythms offers “choreography for a dance at the edge” – there are no classical dance steps, but it gives us guidelines for expressive creativity, representing a dynamic state of being.Maps are a guide for exploring the self through the movement that take us on the journey through our unexplored inner wilderness. By moving the body, we are releasing our emotional arteries into flow, emptying the mind, we develop awareness of the moment, experiencing our natural state of being.

Una Tribu

TRANSICIONES
La noche se convierte en amanecer
el amanecer explota en un día brillante
el capullo se abre para florecer,
la flor madura en fruta dulce,
la tierra congelada se descongela a tierra blanda,
la semilla crece a la vida,
la soledad se derrite en la conexión,
el miedo da vida al coraje
las nubes se disuelven en un amplio espacio vacío
lleno de sol, pájaros volando,
arrebatos de entusiasmo, energía, amor.

Todo está en movimiento dentro y alrededor de nosotros. El universo aparentemente consistente está en realidad experimentando transiciones constantes, sin parar. Quien intenta detener las transiciones que les sucedan, se desconectará, en algún momento, de la fuerza vital del universo.
La danza es una forma simple y profunda de recordarnos esta constante transición. La danza nos ayuda a darnos cuenta de que no somos una cosa, sino un río en movimiento. La danza nos ayuda a navegar por las corrientes de este río. La danza nos ayuda a conectar nuestras transiciones con otras personas en transición.
El taller está abierto a todos, No son necesarias habilidades especiales, ni conocimiento específico. Usaremos el mapa de los 5Ritmos de Gabrielle Roth como guía a través de las transiciones.

Precio completo: 190 €
Precio de reserva anticipada hasta el 31 de mayo: € 150 (con € 20 de
depósito no reembolsable)
Si tu pareja lo solicita, tiene derecho a un descuento del 50%.

Lugar: escuela primaria en Verőce, Hungría
El taller comienza a las 18h el 8 de julio y termina a las 13h el 12 de
Julio. Contendrá 8 sesiones de baile, cada una de 3 horas de duración. Cuenta como 24 horas de pre-requisito para la formación oficial de profesorado.
Contacto: Eszter Porkoláb szti24@gmail.com


Irene Hernández Sánchez, está certificada como profesora internacional de los niveles waves y heartbeat de la práctica de meditación en movimiento de los 5Ritmos de Gabrielle. También es terapeuta sistémica-corporal (con acreditación en Terapia Familiar Sistémica y Trabajo de Procesos de Duelo), es Socióloga y Máster en Recursos Humanos.
Le apasionan los grupos, la danza y los rituales como herramientas poderosas para el cambio y la conciencia, y le encanta crear contenedores transformativos que llevan a las personas a experimentar nuevos estados de conciencia. Produce y enseña en diferentes rincones del mundo. www.irene5ritmos.com

Péter Fejér comenzó a liderar grupos y a utilizar métodos de enseñanza no formal a principios de los 90 ‘. Tiene grado en pedagogía, filosofía y economía. Ha trabajado como administrador de investigación, consultor de negocios y coach. Recibió la acreditación para enseñar los 5Ritmos de Gabrielle Roth en 2011.
Ofrece clases semanales en Budapest y talleres en varias ciudades de Hungría, Rumania, Eslovaquia y Austria. Es miembro de 5RTA y de la organización internacional de docentes ICMTA.

dancefejer.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s