Gateways to Freedom

 

Slovenská pozvánka
˅   nižšie   ˅

waves level 5Rhythms workshop with Péter Fejér, certified teacher

16-17 February 2019, Bratislava, Slovakia

I believe that freedom – or the lack of it – happens inside us. So often we think we want more freedom, but somewhere deep inside us we prefer restrictions. Our work with freedom starts by becoming aware of the parts of us which is craving for safety and security, embrace this part, make friends with this part. And then we are ready to truly explore the possible gateways to freedom.
And the road towards freedom can be very simple, we can practice it in the everyday life. A different footstep, an unusual choice of clothes, a smile towards a stranger. If we practice these long enough then freedom will no longer be a concept: it will become our reality. Freedom is not theory, it is action.
The practice 5Rhythms connects us to our genuine, spontaneous self. It helps us awaken the free spirit which we all have and which we usually bury deep. All of the different rhythms offer something to make us more free. They are all different gateways to our freedom.

Sign up

 

Time schedule

 • Saturday: 17.00 – 20:00
 • Sunday: 10.00 – 17.00

Where

City Dance Studio

M. Schneidera-Trnavského 4
841 01 Bratislava – Dúbravka
Slovenská republika

Cost

 • Open evening: €18 (social €15)
 • Workshop (including the open evening): €70
 • Early bird price for the workshop (including the open evening): 50€ with the payment until 20.1.2019.
 • During the early booking period you have the opportunity to apply for a scholarship if you have financial difficulties. Send an email of your are interested in this: fejer.peter@ritmusok.hu

celebration“I dedicated my life to find a viable balance between freedom and commitment. I always worked as a freelancer, sometimes working for causes, sometimes for money, sometimes for both. 5Rhythms is the first area in my life where the commitment to work and the exploration of freedom can go hand in hand, supporting each other.” – Péter Fejér

5Rhythms®

Gabrielle Roth’s 5Rhythms® were continually inspired by her homebase in New York City where she founded The Moving Center® in 1977. With over 400 certified teachers worldwide offering cutting edge core instruction through an ongoing curriculum of classes, workshops, and trainings — the 5Rhythms has grown to a global community born to dance, sweat, change, and support.

5Rhythms is a dynamic movement practice—a practice of being in your body—that ignites creativity, connection, and community.

While a seemingly simple process, the 5Rhythms practice facilitates deep and unending explorations, moving the dancer beyond self-imposed limitations and isolation into new depths of creativity and connection.

5Rhythms transcends dance. The movement is the medicine, the meditation and the metaphor. Together we peel back layers, lay masks down, and dance till we disappear…Only to rediscover ourselves through it all.

5Rhythms Tribe

22519132_126268011461457_6308547179293958953_n

. .

Brány do slobody

Workšop 5 rytmov Bratislava  s Pétrom Fejérom , certifikovaným učiteľom.

16-17. február. 2019 Bratislava
Verím, že sloboda – alebo jej nedostatok – sa stáva v našom vnútri.  Tak čaasto si prajeme mať viac slobody, ale niekde vo vnútri v nás prefereujeme reštrikcie. Naša práca so sloboudou začína tam, kde si zvedomíme časti nás, ktoré túžia po bezpečí a istote. Objímme tú časť, spriateľme sa s ňou. A potom sme ozaj  pripravení objaviť cesty k slobode.
A cesta k slobode môže byť veľmi jednoduchá, môžeme ju praktizovať v každodennom živote. Rôzne kroky, nezvyčajná voľba oblečenia, úsmevy neznámym. Ak tieto praktizujeme dostatočne dlho, potom sloboda nebude len koncepr, stane sa našou realitou. Sloboda nie je teória, sloboda je akcia.
Praktizovať Tanec piatich rytmovnás napája na našu jedinečnosť, spontánnosť  Pomáha nám prebudiť našu slobodnú dušu, ktorú každý máme, no zvyčajne  sme ju hlboko pochovali.  Každý z 5 rytmov ponúka niečo, čo  nás robí viac voľnými. Sú všetky rôznymi   cestami k slobode.

Rozvrh

 • Sobota 17-20:00
 • Nedeľa 10-17:00

Kde?

City Dance Studio
M. Schneidera-Trnavského 4
841 01 Bratislava – Dúbravka
Slovenská republika

Cena

 • otvorený večer. 18Eur ( sociálna zľava 15Eur )
 • workšop: 70EUR ( zahŕňa i otvorený večer )
 • skorý nákup  50Eur ( s platbou do 20.1.2019 , zahŕňa i otvorený večer )
 • počas obdobia skorého nákupu máš možnosť požiadať i štipendium, pokiaľ  máš finančné ťažkosti

peter a fuben v2
“Vnoval som svoj život tomu , nájsť krehkú rovnováhu medzi slobodou a zviazaním.  Vždy som pracoval na voľnej nohe, niekedy pracujúc kvôli dôvodom, niekedy pre peniaze, niekedy pre oboje. 5 rytmov je prvá oblasť v mojom živote, kde sa môj záväzok pracovať a objavovať slobodu  plelína ruka v ruke, podporujúc sa navzájom” – Péter Fejér

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s